Imaam Muhammad al-Ameen ash-Shanqeetee

Author: Sayyid Ibn 'Abbaas al-Julaymee

Source: His checking of the Imaam's book Manaahij wa Diraasaat li Ayaat-il-Asmaa was-Sifaat (pg. 4-6)
Translator: Al-Manhaj

Published: Thursday 16th July, 2015

 

Return to “The Later Muslims (1201-1400H)”